Xerrades d’autoajuda

Xerrades d'autoajuda

De vegades el que més necessites és un consell on altres persones t’ajudin a base d’una conversa on gent sol parlar de les seves experiències amb l’objectiu de donar inspiració a la gent a qui arriba el missatge. Aquí teniu alguns exemples de xerrades d’autoajuda.

Ciència psicològica darrere de les xerrades d'autoajuda

L’autoajuda és el suport que una persona es brinda a si mateixa per afrontar una situació difícil o cultivar una sensació de benestar personal. Es caracteritza per prescindir de la supervisió de tercers (psicòlegs, metges o mentors), durant tot el procés de millora.

El sentit de l’autoajuda promou sovint una concepció individualista d’un subjecte desvinculat del context i una visió del funcionament psicològic en termes de paràmetres i entitats. Aquesta configuració de la persona alhora promou i és promoguda per la cultura de l’autoajuda i la pràctica del consell. Aquest és un dels marcs en que es configuren els subjectes i els problemes psicològics matèria d’estudi i treball de la psicologia i la psicoteràpia. Es proposen com a alternatives d’interès en psicologia i psicoteràpia els conceptes de gènesi i procés, tant a nivell individual com col·lectiu. És un àmbit complex per la varietat i la diversitat d’influències. Per la seva popularitat és rellevant en relació a la conformació de la individualitat i de la matriu psicològica i social en què després es desenvolupen els problemes que tant el consell com la psicoteràpia aborden.