Teoria de Seligman

Teoria de Seligman

Ser feliç es el principal objectiu del ser humà 

La teoria es basa en cinc apartats

Seligman (el pare de la psicologia positiva) va donar a conèixer una teoria que  fa compren com arribar a aquesta felicitat tan desitjada: 

– Fa entendre l’essència de 5 elements fonamentals:

  • 1 – El sentit: aquelles persones amb més capacitat de trobar sentit i utilitat a les seves vides, són els que arriben a nivells més alts de felicitat (Per a que has vingut al món?)

És molt importat de trobar una resposta, una raó que et connecti prou, per que amb aquesta motivació es vagi superant tots els obstacles de la vida.

També te a veure amb sentir que contribueixes a alguna cosa més gran que tu mateix  (fer alguna cosa que ajudi als altres)

  • 2 – Les emocions positives: s’ha d’entrenar la nostra capacitat  per crear emocions positives, les negatives tenen molt més impacte a les persones, per tant necessitem incrementar les positives, facilitat el nostre entorn, el context, les nostres experiències, les relacions,etc.

  • 3 – Relacions positives: tracta la creació de la relació positiva en la nostra vida. Aquesta demostra que aquelles persones amb un major nombre de relacions positives en el seu entorn tenen una major felicitat, perquè tenen persones que en les que poden confiar, més persones en les es pot compartir, etc. Per tant el seu nivell de benestar augmenta, amb un millor rendiment en les seves vides, per anar superant el que ens proposem.(Amb el tipus de persona que ets, la gent del teu voltant estaria disposta a ajudar-te?).

4 – L’èxit: Aquest apartat ens proposa tenir les idees clares a la vida i anar cap a elles, això no vol, dir que sempre anirem cap endavant, també implica anar cap enrere, que implicaran que aquests siguin presos com oportunitat de aprenentatge i experiència, no vol dir que siguin fracassos. Et seran d’utilitat.
5 – L’entrega: es refereix fins a quin punt t’entregues als teus objectius, a les teves metes, a la teva vida. L’entrega es com un estat que se dona quan se esta molt centra en alguna cosas, Cal dir que quan el nivell de preparació es més baix que el nivell del desafiament, no se sent bé, per lo tant es necesari que se doni un equilibri de la nostra preparació front les nostres metes, etc