L’autogestió

L''autogestió

És la segona subàrea de l’intrapersonal

Por lo general tenim molta por gestionar les emocions vinculades al dolor (en dona por tenir por, en da por la nostra propia ira, la tristesa, etc), aquesta por fa que intentem ocultar-les, pero lo que s’oculta finalmet t’acaba condicionant, per lo tant lo que necesitam es millor la nostra capacitat de gestió.

Nosaltres no podem controlar les notes emocions, és normal sentir tristor quan perdem alguna cosa important per nosaltres per exemple, quan necessitem sentir les nostres emocions i experimentar-les per després poder gestionar-les. 

Qualsevol esdeveniment genera una emoció, cosa que et portarà a pensar  i se donarà un determinat sentiment. 

Aquell sentiment et condicionarà a una acció, a un comportament i aquest li donarà un resultat determinat.

El 15% dels tus pensament són triats per tu , el 85% no els tries tu, simplement és contingut mental que genera el teu cervell com part de la seva activitat natural.

Hem de posar-nos les piles en el 15% dels pensament que triam nosaltres, per tant s’ha de, constantment entrenar de cara que en les situacions puguem elegir bé, prenent-ho com una oportunitat i no com una amenaça.

Per tant hem de triar pensament que ens potencien.