L’autoconciència

L' autoconciència

Ser més conscients de les nostres emocions, del que sentim.

Què és el que ens està fent que sentim això?

 Cap a on ens fa anar aquella emoció que estam sentint ?

Una de les grans àrees de la intel·ligència emocional, és la intrapersonal que té a veure amb un mateix.

Aquí també s’ha de tenir en compte la gran importància de la sensació de control.

Com de conscient estam amb els nostres valors?

De vegades ens costa molt veure coses en un mateix, però no tenim molta distància d’observació, per  tant és molt interessant que escoltis el que els altres  perceben de tu, per  tant es necessari que demanis.

Sobretot aquella observació en aquelles situacions de tensió, tota aquesta observació ajuda a tenir un major grau de consciencia sobre nosaltres i ens permetrà la capacitat d’autogestió.