Interacció social

Interacció social

Índex

1.La Necessitat d’unes bones interaccions socials

      -Què és la interacció social?

      -Parts positives 

2.La importància de la interacció social per la nostra salut mental.

3.Tipus de relacions.

      -Negatives 

      -Positives

4. No relacions tòxiques!

3.Tipus de relacions.

5. Exemples.

6.Fonts.

1. La Necessitat d’unes bones interaccions socials

En aquest apartat parlarem sobre quanta interracció social, les seves diferents formes i les seves parts positives per la nostra bona salut mental:

-Què és interacció Social?

Estudis mostren la gran importància de l’activitat social, per totes les edats del ser humà, per protegir el nostre cervell, amb la necessitat d’estar actius mentalment, una cosa que no solament millora la nostra salut mental, també ens aporta beneficis com la salut física. És un habit saludable, que si es modera, pot ajudar a millorar la nostra qualitat de vida .

Investigadors de la Universitat del Estat de Ohio, en el seu últim estudi ha demostrat (amb animals, ratolins) que sempre que els hi donava la oportunitat d’interactuar amb altres, sempre aprofitaven l’oportunitat i aquests els influïa a ells positivament en el envelliment del cervell.

2. La importància de la interacció social per  la nostra salut mental

Tant a humans com a ratolins, hi ha una edat en què el cervell comença a deteriorar-se de manera natural. Però relacionar-se amb altres sovint el pot protegir d’aquest efecte.

Els investigadors van arribar a aquesta conclusió en examinar els cervells dels dos grups de rosegadors. Aquells que tenien les relacions socials més limitades patien una inflamació al cervell associada a la neurodegeneració. Per contra, l’altre grup patia nivells d’inflamació menors i els cervells no estaven tan envellits com els altres.

Basant-se en la rellevància d’aquests indicis, l’equip d’investigadors insisteix en la importància de decisions com el lloc de residència quan arribem a certa edat ja que poden millorar de forma significativa la vida social i com a conseqüència l’estat del cervell.

Recorda, portar una vida saludable no només t’ajudarà a prevenir moltes malalties a curt i llarg termini, sinó que farà que et sentis molt millor dia a dia.

Resum: Interacció social al fenomen pel qual els éssers humans es relacionen entre ells, aquesta estableix la posterior influència social que és rebuda per cada persona. Per tant, la interacció social s’entén com l’enllaç que existeix entre les persones i que són fonamentals per al grup, de manera que sense ella la societat no funcionaria.

El ser humà te la necessitat de comunicar-se amb altres humans, es com una norma des de anys enrere que ens ha ajudat a sobreviure.

Beneficis: Aquesta activitat ens pot aportar conformitat, ajuda a tenir una més saludable, ser més actius de manera positiva.

3. No relacions toxiques !

Però és molt important que aquestes relacions socials no siguin negatives, no tòxiques.

Frases en contra de les relacions tòxiques 

4. Exemples:

 • 1. El molesta que surtis amb els teus amics o facis plans pel teu compte.
 • 2. El molesta que no en depenguis o per fer els teus plans.
 • 3. No us agrada que porteu la vostra comptabilitat.
 • 4. Us molesta no tenir accés als vostres objectes personals.
 • 5. No respecta la teva privadesa.
 • 6. El molesta que tinguis la teva intimitat.
 • 7. Sent gelosia de persones amb qui mantens una bona relació d’amistat o familiar.
 • 8. Et controla els teus moviments i els teus horaris.
 • 9. No et demana la teva opinió per a les activitats que feu junts.
 • 10. Et fa a faltar, et fa callar, et fa sentir que el teu és menys important.
 • 11. Et fa sentir que sense ell o ella no series menys del que ets amb ell o ella.
 • 12. Et qüestiona contínuament.
 • 13. Et fa xantatge emocionalment.
 • 14. Et tracta amb excessiva sobreprotecció.
 • 15. Et falta al respecte.
 • 16. Et fa a faltar.
 • 17. Les discussions acaben quan tu cedeixes.
 • 18. Et fa culpable i responsable dels problemes.
 • 19. T’exigeix massa.
 • 20. Mantens relacions sexuals per evitar que s’enfadi, per xantatge, o et compara amb altres parelles

5.Fonts

-https://definicion.xyz/interaccion-social/ 

-https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/salud/psicologia/senales-relacion-toxica-20190507175123-nt.html