Els altres

Els altres

És important la consciencia de la resta, per connectar, comprendre amb persones diferents.

En general projectam els nostres valors, les necessitats, les pors, les motivacions en la resta, considerant que els altres haurien de pensar, sentir, reaccionar, necessitar el mateix que nosaltres i això ens allunya de la realitat. La realitat que hi ha persones molt diferents, pròpies, que pensen, senten i actuen de forma diferent a nosaltres.

Nosaltres no podem veure a simple vista com són la resta, principalment unes de les coses que no podem veure és la seva genètica que condiciona en les persones un determinat comportament i la seva personalitat, el estar fisiològic també és un altre que no podem veure de les altres persones i que els hi condiciona, també la història d’aprenentatge, com les experiències negatives o positives que cada un a tingut, etc. Per finalitzar altres coses que condiciona el comportament i que no se pot veure, és la situació particular que cada un està vivint .

Aquestes condicions  funcionen, sent com el filtre que utilitzarà el cervell i que donarà lloc a un determinat comportament.

Quant ens trobam amb una persona que té pensaments oposats als nostres, ens costa escoltar i comprendre, tendim més a convèncer, perquè una por principal és el control i en la situació quan et troben a una persona amb una opinió oposada a la teva aquesta por s’activa i es vol convèncer per no perdre el control. També quan estàs equivocat i els altres tenen la raó, això t’aproxima al rebuig, a l’exclusió i es vol canviar desesperadament.

Si vols que una persona t’entengui primer s’ha d’escoltar i comprendre primer a l’altre i no senti-se en perill per ser diferent.

Has de sentir-te suficientment segur/a de tu , quant més insegur/a et sentis més necessitat de canviar a l’altre.

Escolta, tracta de comprendre que li ha fet arribar a l’altre persona, pensar o fer una determinada elecció que s’està fent, encara que si es diferent al que tu faries i a partir de allà tindràs la seva informació, la teva i podràs prendre la millor decisió possible.