Disenyar per sobreviure i canviar

Dissenyar per sobreviure i canviar

Per dissenyar el nostre futur teneim el nostres cervell

El nostre cervell està dissenyat per reconnectar-se constantment, en funció de dos elements: les experiències externes (les coses que ens passen) i els estímuls interns (que nosaltres generam a partir dels pensaments) 

Per tant reconnectant amb aquests dos elements i la neuroplasticitat es el que ens permet adaptar-nos en un entorn canviant, com per exemple desenvolupant el pensar, el sentir i el que fer

La creença de que sóc així i no puc canviar , t’aparta plenament de les capacitats de liderar el teu futur.

La pràctica constant i la repetició és el que fa que es donin aquests canvis, per tant el secret per la transformació ha de veure amb practicar.