Cervell femení vs masculí

Cervell femení vs masculí

El cervell femení comença a madurar 2 anys abans que els dels homes,  els quals es comencen a desenvolupar sobre els 14 anys.

                                        El cervell femení

Per tant madura més ràpid la seva a capacitat de controlar el perill, el poder controlar l’agressivitat, en l’adolescència, en la pubertat es dona a potenciar la part de la sensibilitat, cap matisos vinculats amb l’aprovació, el rebuig sent un cervell més sensible que el masculí. Per tant els cervell de les dones es espectacular detectant qualsevol matís emocional , en la comunicació verbal i no verbal.

Fent que el cervell femení sigui més sensible en l’activació d’estrès front el algú perill per la supervivència física i per els conflictes relacionals i interpersonals. El cervell femení està orientat principalment a dues coses:

  • 1 – Relacionar-se 
  • 2 – Gustar i agradar 

En en cas de les dones, és important remarcar que el cervell està sotmès a constat mares d’estrogen que influeixen molt en la confiança en si mateixes i en la seva sensibilitat a l’estrès psicològic i social.

                                      El cervell masculí 

El cervell masculí te menys interès social que el cervell femení, exempte en 2 situacions on el cervell masculí te més interès en les relacions socials: 

  • 1 – Tot el vinculat amb l’esport
  • 2 – La cerca sexual 

El hipotàlem dels homes es el doble de gran que el femení, cosa que fa que el interès social per la cerca sexual sigui més important. Quan entres a l’adolescència es té un pujada de la vasopresina, cosa que a l’entrada de la pubertat el cervell masculí es prioritza la defensa del territori, el gaudir per la competició,  i el desig de mantenir la independència, a més, d’una sensibilitat per el nivell de estatus social dins un grup.

Hi ha una gran sensibilitat a l’estrès, en relació a dos elements principals:

  • 1 – Qualsevol perduda de l’independència 
  • 2 – Qualsevol perduda de estatus en la jerarquia del grup