Cervell emocional vs racional

El cervell emocional vs el racional

El cervell emocional 

Aquest té 3 funcions: aprendre, processar i memoritzar emocions.

El nostre cervell té dos grans arxius

  • 1 – El arxiu d’experiències de plaer per el cervell

2 – El arxiu d’experiències de dolor, 

El nostre cervell utilitza totes les experiències (positives i negatives), generant emocions de plaer o de dolor, amb la finalitat de apropar-nos o allunyar-nos / evitar segons quines coses, tot això per prendre decisions.

És important dir que el nostre cervell li donar més importància a les experiències de dolor, per a una millor supervivència, però això ens converteix a ser molt sensibles a nivell emocional. Per tant has de tenir en compte que el no canviar et donarà molt de patiment i el canviar per millorar les coses et donarà plaer tant a tu com als del teu voltant, en el present i en el futur (si no canvieu això tindreu patiment)

El cervell racional 

El nostre cervell utilitza totes les experiències (positives i negatives), generant emocions de plaer o de dolor, amb la finalitat de apropar-nos o allunyar-nos / evitar segons quines coses, tot això per prendre decisions.

El nostre cervell utilitza totes les experiències , generant emocions de plaer o de dolor, amb la finalitat de apropar-nos o allunyar-nos / evitar segons quines coses, tot això per prendre decisions.

Liderar el teu futur i el anar cap endavant a través dels obstacles implica entrenar la nostra capacitat per poder regular el nostre estrès negatiu, d’una manera que tinguem els recursos necessaris i un equilibri.

En la part de recursos, tenim capacitat com el visualitzar el nostre futur, el raonar, pensar, avaluar, el planificar accions, l’automotivació durant els obstacles, l’autoobservació per veure com estam o el com anem. També en els lòbuls prefrontals, té la capacitat per comunicar-nos, cosa que es molt importat per avançar, perquè sols, no podem anar molt lluny.

Hi ha altres elements que impacten molt com el patiment físic o emocional, la mala alimentació, les toxines del entorn, etc.