Actitud

Actitud

La capacitat d’algunes persones de triar determinades actituds en diferents desafiaments marca molt la diferències en la vida. 

Hi ha una manera d’augmentar els nivells d’activitat neuronal que dona com a resultat quest tipus d’actitud.

Trobem dues possibilitats, primer entén la teva capacitat per reconèixer el nostre voltant.

L’altre pràctica tracta sobre reconèixer coses positives, com alguna cosa que hagi fet algú del teu entorn i es mereixi el teu agraïment.